Reserveren & annuleren

Reserveren

 1. Reserveren kan via e-mail, privébericht op sociale media,…

  • In uw bericht vermeld u:

   • Datum.

   • Het gekozen thema.

   • Locatie van het evenement of feestje.

   • Uw keuze voor ophalen of levering (voor berekening leveringskost) van de door u gekozen materiaal.

   • Extra’s buiten de thema doos indien u deze nodig wenst.

  • U krijgt hierop een bevestiging indien nog beschikbaar en een prijsindicatie.

 2. U krijgt 14 dagen tijd om toe te zeggen op de prijsindicatie, algemene voorwaarden en betaling van het voorschot (vermeld in de prijsindicatie)

  • Let erop! Je reservatie is pas geldig na betaling van het voorschot.

 3. Het resterende bedrag dient minimum 3 dagen voor het ophalen of leveren betaald te zijn. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Annuleren

 1. Kosteloos annuleren tot 3 weken (21dagen) voor de gereserveerde datum. U hebt recht op terugbetaling van uw voorschot

 2.  Bij annuleren binnen de 3 weken (21 dagen) voor de gereserveerde datum verliest u uw voorschot.

  • Tenzij u een rechtsmatig bewijs van onmacht kunt voorleggen waardoor deze annulering binnen deze termijn valt (ziekte, overleiden,…)

 3.  Pitje heeft het recht om de opdracht kosteloos te annuleren in geval van uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval,…)

Leveringskosten

 1. Indien u ervoor kiest om de materialen te laten leveren, worden er leveringskosten aangerekend.

  • De berekening van de afstand gebeurt via google maps, vanaf het adres van Pitje tot het leveringsadres.

   •  Let erop! Het traject word 4x afgelegd.

  •  De kostprijs voor levering is € 0,50 per km.

 2.  Indien u ervoor kiest om het materiaal op te halen, komen er geen leveringskosten bij. En zijn de gereden kilometers voor uw eigen rekening.

Waarborg & leveringskosten

Waarborg

 1. U betaald naast het de huurprijs een waarborg van € 50,00 per gekozen materiaal. Wat gebeurt hiermee?

  • Indien alles in dezelfde staat terugbezorgd wordt, dan krijgt u uw waarborg teruggestort, na controle.

  • Indien er beschadiging aan het materiaal is door verkeerd gebruik,… dan worden de kosten om dit te herstellen of vervangen van de waarborg afgetrokken en krijgt u het resterende bedrag teruggestort.

  • Materialen die niet op de juiste manier gebruikt worden en hierdoor (zichtbare en/ of onzichtbare) schade ondervinden. Hiervoor worden de kosten ter herstelling of vervanging van de waarborg afgetrokken.

  • Materiaal die vergeten worden binnen een termijn van 5 dagen terugbezorgd (verplaatsingskosten hiervoor zijn voor uw rekening)

   • Indien u dit niet tijdig terugbezorgd worden de kosten om dit artikel te vervangen van de waarborg afgetrokken.

  • Het door u verloren gedaan materiaal dient gemeld te worden bij terugbrengen of ophalen van het gehuurde materiaal.

   • De kosten om dit artikel te vervangen worden van de waarborg afgetrokken.

   • Indien dit niet openlijk/eerlijk gemeld wordt (lees = opzettelijk verzwegen) kan hier bij de kostprijs voor vervanging, 5% meer dan de kosten voor vervanging aangerekend worden.

  • Indien u het gehuurde materiaal niet tijdig terugbezorgd, wordt de volledige waarborg als schadevergoeding ingehouden.

  • Indien grove etensresten (stuk taart, klont saus,…) nog op of tussen het materiaal aanwezig zijn, wordt de waarborg ingehouden.

 2. De waarborg word na verrekening van eventuele kosten teruggestort op de rekening waarmee u de betaling hebt uitgevoerd.

 3. Het resterende bedrag van de waarborg word binnen een termijn van 8 dagen aan u teruggestort.

Leveren of ophalen

 1. De gekozen materialen worden in hun geheel terug gebracht of meegegeven bij ophalen.

 2. Ontbrekende stukken moeten binnen een termijn van 5 dagen bezorgd worden. Eventuele vervoerskosten zijn voor uw eigen rekening.

  • Indien deze niet tijdig terugbezorgd worden, worden de nodige kosten bij de waarborg afgetrokken (zie waarborg)

 3. U krijgt op dit moment een betalingsbewijs van het gehuurde materiaal.

 4. Bij levering voorziet u dat Pitje voor de deur enige ruimte heeft om te stationeren.

 5. De gekozen materialen worden door u opgehaald of terug gebracht op het afgesproken tijdstip.

  • Indien u niet tijdig op het adres van Pitje geraakt, wordt u geacht Pitje hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 6. Pitje spreekt met u vooraf een aflever moment af.

  • U of een aanspreekbare volwassene wordt geacht aanwezig te zijn op het levermoment.

  • U of een aanspreekbare volwassene wordt geacht aanwezig te zijn op het ophaalmoment.

 7. Bij het overschrijden van het terugbezorg tijdstip, word de waarborg hiervoor ingehouden. (zie waarborg)

Gebruik & misbruik

 1. De dozen worden geleverd met materialen, die enkel gebruikt mogen worden voor het daarvoor bestemde doeleinde.

  • Misbruik word hierbij in rekening gebracht. (zie waarborg)

  • Schade aan u of uw omgeving door verkeerd gebruik van de materialen worden NIET vergoed door Pitje. Dit is voor uw eigen rekening.

  • Eventuele schade door slijtage dient gemeld te worden bij terugbrengen/ ophalen van de themadozen. Indien niet, wordt dit verrekend met de waarborg (zie puntje waarborg)

 2. De verhuurde materialen worden enkel gebruikt voor het gereserveerde evenement/ feestje.

  • Ze mogen onder geen enkele manier doorgegeven worden aan een kennis, familielid,….

  • Ze mogen  onder geen enkele manier gebruikt worden op een andere locatie, dan de doorgegeven locatie.

  •  ​Indien u zich hier niet aan houdt kan Pitje hiervoor de waarborg inhouden.

 3.  U hoeft geen wasje te doen. De geleverde materialen mogen na gebruik in de doos gestoken worden en zo terug gegeven worden.

  •  ​Pitje was de servetten, tafellakens, borden, bestek, bekers,… zelf. Dit is in de prijs inbegrepen.

  • Etensresten zoals een halve taart, klont saus,… dienen wel verwijderd te worden voordat u het materiaal in de doos steekt. Indien niet, wordt de waarborg ingehouden (zie waarborg en leveringskosten)

 4.  Pitje is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongelukken, ongevallen, accidenten,… bij het gebruik van de materialen.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruiken van het materiaal.

  • ​U bent zelf toezichter op de veiligheid omtrent het gebruiken van het materiaal.

Themabox & speeldozen

 1. Een themadoos is standaard voorzien voor 6 kinderen. Indien u meer wenst moet dit voorheen bij reservatie gemeld worden.

  •  6 extra kinderen valt onder de extra’s buiten de themadozen.

  •  ​Let op! Extra’s brengen ook een meerkosten mee.

gevraagde extra's

 1. Je betaald meer buiten de standaard doos voor deze extra’s. Afhankelijk van uw vraag en mogelijkheid kan dit beginnen vanaf een bedrag van 5 euro.

 2. Een standaard pakket voor een extra kind bevat extra bord, bestek, beker en verkleedkostuum. Dit voor een meerprijs van 5 euro per kind/pakket. Vanaf 6 extra kinderen is er een extra tafellaken bij.

 3. Indien u graag ook een opvulling heeft voor uw feestje kunt u als extra spelmateriaal aanvragen.

  • Dit spelmateriaal kan groot of klein zijn

   • Gezelschapsspelen

   • Grote spelen zoals ringwerpen, balwerpen,…

  • Pitje is niet verantwoordelijk voor hoe u het materiaal gebruikt. (zie gebruik of misbruik)

  • Dit materiaal valt ook onder de waarborgkosten bij verlies, schade,…. (zie waarborg)

Betalingen of terugbetalingen

 1. Om uw reservatie te vervolledigen moet u binnen een termijn van 14 dagen uw voorschot gestort hebben. Indien u hier niet aan voldoet, gaat uw reservatie niet door. (Zoals vermeld bij reserveren)

 2. Het volledige bedrag moet voldaan zijn minstens 3 dagen voor levering of afhaling van de gehuurde materialen. (zie reserveren en annuleren)

 3. Vanaf 21 dagen voor de gereserveerde datum word er geen voorschot meer terug betaald (zie reserveren en annuleren)

 4. Terugbetaling van de waarborg gebeurt binnen de 8 dagen na het terugbezorgen van het gehuurde materiaal. (zie waarborg en leveringskosten)

 5. Bij het betalen van het voorschot gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Alvast bedankt om voor Pitje te kiezen!