Privacy beleid

De informatie die u meegeeft zoals naam, adres,… word enkel gebruikt voor de daarvoor gevraagde redenen.

 

De informatie die van u gevraagd wordt via het contactformulier:

  • Word enkel gebruikt om u verder te helpen.

  • Deze informatie is enkel toegankelijk voor het bedrijf Pitje en wordt bewaard op het e-mailadres van Pitje.

  • Deze informatie wordt gebruikt om uw prijsindicatie/offerte/factuur/… op te maken.

    • Deze documenten worden bewaard op een gesloten drive, documenten. Deze documenten zijn volledig afgeschermd voor derde.

 

De informatie die u meegeeft in het feedbackformulier:

  • Deze informatie is enkel toegankelijk voor het bedrijf Pitje en wordt bewaard op het e-mailadres van Pitje.

  • De persoonlijke informatie word volledig afgeschermd van derde.

 

Foto’s en teksten van www.pitje.be zijn eigendom van Pitje en mogen onder geen enkel beding voor andere doeleinde gebruikt worden. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Pitje.